Går for anna plassering av gangbru over Sjoa

Statens vegvesen endrar planane for ei gangbru over Sjoa ved Gjendeosen og vil flytte brua lenger nedover elva.

Gangbru over Sjoa: Ei gangbru over Sjoa rett utnfor Gjendesheim har møtt stor lokal motstand. Nå vil Statens vegvesen sjå på ny plassering av gangbru lenger nedover, der elva er smalare.  Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Planane om ei gangbru over Sjoa ved Gjendeosen har vore eit stridstema lokalt.