MEINING:

– Det er system og leiing vi ser manglar ved

Lesarbrev frå Vågåheimens Venner
Nyheiter

Etter innlegget som Steinar Håkenstad og Randi Flåten ser oss at vi treng å koma med eit attendesvar, sjølv om oss er svært imot media i slike saker.