Vekas jubilant

Denne vekas jubilant er ein liten kar frå Vårdalen som har vorte 2 år.
Nyheiter

Kvar veke trekkjer Fjuken ut ein ung jubilant som får ei overrasking i posten. Jubilanten blir trekt ut blant helsingane som har stått på trykk i papiravisa torsdag, og blir offentleggjort på våre nettsider kvar helg.

Denne vekas jubilant er Emil Solheim Lyngved som vart 2 år 3. mai.

Emil får ei helsing frå Fjuken.

Om du sender inn helsing til Fjuken på papir, men ikkje ynskjer å vera med på «Vekas jubilant» - gjer vel å melde frå om det.