Brev til Vågåheimens venner:

– Vi kjenner oss ikkje att

Pårørande kjenner seg ikkje att i kritikken som er retta mot Vågåheimen.
Nyheiter

Ser at Vågåheimens venner har kome med eit skriv til Vågå Kommune,der dei omtalar drifta og dei ansatte ved Vågåheimen i negative ordlag. Rett nok skriv dei at mykje er bra,men fokuserer på det negative.