Bygging av nye Skamsargjeilen i Bismo er utsett:

– Eg er skuffa og uroleg

– Korleis er samfunnet vi lever i? Eg meiner svaret ligg i måten vi tek vare på dei svakaste.

Skuffa: – Vi må ikkje gløyme at denne saka handlar om ei av dei svakaste gruppene i bygda vår, at dette er menneske som ikkje sjølve kan rope og protestere på det som er urettvist, seier Monica Wegner.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Det seier Monica Wegner, mor til ei jente som med jamne mellomrom er til avlasting i Skamsargjeilen.