Krass kritikk mot Vågåheimen

- Dei tilsette på Vågåheimen kjenner seg uthengt. Det fortener dei ikkje, seier kommunalsjef Jan Egil Fossmo etter at Vågåheimens venner har  kome med krass kritikk mot fleire forhold på Vågåheimen, blant anna dei tilsette.

Kritikk: Vågåheimens venner kjem med krass kritikk mot Vågåheimen, der også dei tilsette får gjennomgå.   Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

«Personalet gøymer seg bort» og «alminneleg folkeskikk», er to karakteristikkar i brevet frå Vågåheimens venner som vekkjer reaksjonar.