Unggaupe felt i Lom

Ein gaupeunge vart skoten under jakt onsdag efta.

Gaupejakt: Ei ung gaupe vart felt i Lom onsdag.  Foto: Privat foto

Nyheiter

Det er i desse dagar gaupejakt, og eit dyr vart spora og skote onsdag.

Jakta held fram så lenge det er dagsljos.

Det er att ei gaupe av kvota i vårt område.