Mange i grøfta

Politiet melder om trafikale utfordringar.

I grøfta: Det er mange vogntog som køyrer i grøfta om dagen. Det kan skape trafikale utfordringar, særleg kombinert med vegarbeid som her.  Foto: Hans Erik Kjosbakken

Nyheiter

Denne vinteren er snørik - og glatt.

Politiet melder ofte om utfordringar etter vegen på grunn av at vogntog har køyrt i grøfta eller køyrt seg fast. Det er heldigvis ikkje meldt om personskadar i samband med desse uhella.