Pris til Interfil for inkluderande arbeidsliv

På ein arbeidslivskonferanse i Ringsaker torsdag, vart Interfil AS i Skjåk heidra for sitt gode arbeid med inkluderande arbeidsliv.

Prisvinnar HMS- og kvalitetsansvarleg Sissel Lassemo tok imot prisen på vegne av Ingterfil.  Foto: Rita Thommasen

Nyheiter

Konferansen er arrangert av IA-råda (partane i arbeidslivet, Nav og Arbeidstilsynet) i Hedmark og Oppland.

I grunngjevinga for prisen heiter det mellom anna:

«Prisvinnaren legg til rette for inntak av arbeidstakarar med redusert arbeidsevne. Alle tilsette blir kalla inn til eit møte når dei fyller 58 år med sikte på at den enkelte skal stå lengst mogleg i jobb. Seniorane blir sett på som ein viktig ressurs. IA-arbeidet og tankegangen er integert i den daglege drifta i industribedrifta».

Utdeling av IA-prisen skjer årleg, som ei anerkjenning for godt arbeid med inkluderande arbeidsliv.