Sommartida slutt

Natt til sundag skal klukka stillast ...

Attende Klokka tre i natt skal klokka stillaste attende til to.  Foto: Hans Erik Kjosbakken

Nyheiter

... ein time attende.

Vintertida tek over klokka tre natt til sundag. Klokka skal da stillast attende til to. Det vil seia at vi får ein time lenger natt.

Enkelte tek til å bli lei denne klokkestillinga, som i Finland der det har vorte eit politisk tema.

Kva meiner du?