Møte om heilårsveg

Onsdag 11. oktober er det møte i Vågå der heilårsveg over Valdresflye er tema.

Valdresflye Det har lenge vore ynskje om heilårsveg over Valdresflye.  Foto: ARVE DANIELSEN/ARKIV

Nyheiter

Det er Oppland fylkeskommune i samarbeid med Regionrådet og Vågå kommune som onsdag 11. oktober inviterer til eit informasjons- og dialogsmøte på Vågå Hotel om moglegheitene for heilårsveg over Valdresflye.  

Oppland fylkeskommune har fått utarbeidd ei moglegheitsstudie for fylkesveg 51 Valdresflya og fylkesveg 55 Sognefjellet som går på stengetid, opningstid og moglegheit for
helårsveg. Denne vil bli presentert på møtet.
På møtet ynskjer ein å få innspel på vegen vidare i dette arbeidet.