Sp valvinnar i Ottadalen

Senterpartiet fossar fram. Arbeiderpartiet går mykje attende.

  Foto: Tom Erik Solstad

Nyheiter

Valresultata frå Ottadalen er klare og Senterpartiet gjer eit brakval i Vågå, Lom og Skjåk. Ap er den klare taparen i Ottadalen.

Vågå:

Sp; 36,4%, fram 15,7% frå førre storingsval

Ap; 32,3%, attende 14,3%

Høgre; 8,9%, attende 3,4%

Lom:

Sp; 45,8%, fram 14,2%

Ap; 28,4, attende 9,8%

Høgre; 7,8, attende 3,9%

Skjåk:

Sp; 49,8%, fram 15,8%

Ap; 25,9%, attende 10,7%

Høgre; 6,6, attende 3,4%

For dei andre partia er det små endringar. Tala er henta frå valgresultat.no.

Tala kan endre seg, men resultata er henta etter at 99,8% av stemmene er rekna.