Stortingsvalet:

Auka oppslutnad

Folk i Ottadalen har vore flinkare til å nytte stemmeretten enn ved førre val.

Størst oppslutnad Skjåkværane har vore flinkast til å gjera borgarplikta.  Foto: Hans Erik Kjosbakken

Nyheiter

Tal frå valgresultat.no syner ein framgang i frammøteprosenten i Ottadalen.

Vågå; 76,9%, 75,5% i 2013

Lom; 74%, 70,3% i 2013

Skjåk; 78,5%, 73,7% i 2013


Sp valvinnar i Ottadalen

Senterpartiet fossar fram. Arbeiderpartiet går mykje attende.