Vil ha tidlegare opning

Turisthytter vil finne ut om det er mogleg å opne Sognefjellsvegen 1. april.

Stengt Både næringsliv og kommune ynskjer at Sognefjellsvegen skal opne tidlegare.  Foto: Arkiv

Nyheiter

Sognefjellshytta, Krossbu, Bøverton, Raubergstulen turisthytte og Jotunheimen fjellstue har søkt Lom kommune om eit tilskot på 50.000 kroner.

Gruppa tek initiativ til det dei kallar «ei moglegheitsstudie med mål om å få opna Sognefjellsvegen 1. april». Rådmannen er positiv, og slår fast at det ikkje er tvil om at vinterstengde vegar er ei utfordring i Lom. Formannskapet i Lom skal drøfte saka neste veke.