Gjendeosen og Flye 1389:

Byggjeprosjekt for 62 millionar

Statens vegvesen søkjer entreprenørar til prosjekta Gjendeosen, Reinsvangen og Valdresflye.
Nyheiter

Statens vegvesen, Turistvegseksjonen, inviterer nå til open tilbodskonkurranse og søkjer nå entreprenørar med det rette faglege, tekniske og økonomiske grunnlaget til å gjennomføre byggjeprosjekta ved Gjendeosen/Reinsvangen og Valdresflye.

Tilbodsdokumenta er lagt ut på Doffin.no. Frist for å koma med tilbod er 31. mai for Valdresflye og 6. juni for Gjendeosen.

Prosjektet Gjendeosen og Reinsvangen er etappe 1 med brygge og lager på Gjendeosen og sørvisbygg/utviding av parkering på Reinsvangen. Estimert totalverdi er 40 millionar kroner.

Prosjektet «Nasjonal Turistveg Flye 1389» består av to delprosjekt; parkering og sørvisbygg. Estimert totalverdi er 22 millionar kroner.

SJÅ BILDER ØVERST I SAKA KORLEIS DET SKAL BLI.

Reinsvangen Her kjem nytt sørvisbygg og utviding av parkering.  Foto: ARVE DANIELSEN/ARKIV