Vil ha færre medlemar

I Skjåk kommune er det 21 medlemar i kommunestyret. Rådmannen meiner det bør greie seg med 17.

Betre plass Dersom kommunestyret i Skjåk sluttar seg til innstillinga frå rådmannen, vil politikarane få betre plass «å boltre seg på» i kommunestyresalen.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Lesja, Dovre, Vågå og Lom har 17 medlemar i kommunestyret, Sel har 25 og Skjåk har 21.

Rådmann Svein Holen har tidlegare peikt på ei mogleg økonomisk innsparing ved å redusere medlemstalet i kommunestyret. Neste veke legg han fram ei sak i formannskapet der han kjem med framlegg om å redusere medlemstalet frå 21 til 17 frå og med neste kommunestyreperiode.