Proel flyttar inn i nye lokal

Tessand Byggservice har flytta ein etasje opp, medan Proel overtek lokala nede og flyttar inn.

Flyttar inn Leif Olsen i Tessand Byggservice kan ynskje Stig Joar Sanden og Roar Valbjørgsløkken i Proel velkomne til nye lokale.   Foto: ARVE DANIELSEN

Kontor Snikkarfirmaet flytta sjølve opp i andre etasje for at el-firmaet kan flytte inn.   Foto: ARVE DANIELSEN

Nyheiter

Brannen i industribygget i Vågå den 27. mars, førte til store materielle skader. 

For Proel fekk brannen store konsekvensar. Kontora og butikken fekk store vass- og sotskader. Lageret klarte seg bra. 

I tida etter brannen har administrasjonen i Proel vore på næringshagen, i tillegg til bruk av heimekontor. 

Denne veka flyttar Proel inn i kontorlokala til Tessand Byggservice. 

Leif Olsen i Tessand Byggservice fortel at dei og Garmo maskin har flytta kontora sine opp i ledige lokal i andre etasje, for å frigjere plass til Proel. 

Denne hjelpa set Roar Valbjørgsløkken og Stig Joar Sanden i Proel stor pris på. 

– Her kan dei få vere så lenge dei vil, seier Leif Olsen. 

Valbjørgsløkken trur det kan ta så lang tid som eitt år, før alt er renovert og bygd opp att etter brannen i industribygget. 

– Det er bra at vi får hjelp av Tessand Byggservice, seier Valbjørgsløkken. 

Skader Kontora og butikken til Proel fekk store vass- og sotskader under brannen.   Foto: ARVE DANIELSEN