Utvidar vareutvalet

Bruktbua i Skjåk med hjelpemidlar

Hjelpemiddel Magne Thorstad fortel at Bruktbua nå tilbyr ulike hjelpemidlar for dei som vil ha ein enklare kvardag.  Foto: Tom Erik Solstad

Nyheiter

Det er nyleg oppretta ei eiga avdeling i Bruktbua som arbeidstreningssenteret Dei gode hjelparane driv.

I butikken ved Ånstad er det nå mogleg å få kjøpt såkalla ADL-hjelpemiddel.

Dagleg leiar Magne Thorstad fortel at dei har fått mange gode attendemeldingar og at han håpar på eit godt samarbeid med ergoterapeutar og heimetenesta i kommunane i Ottadalen.

Les artikkelen «Nyttige hjelpemidlar» i «påskefjuken».