Flammar mot sentralisering

Over heile landet vart det tysdag efta brent bål mot regjeringa.

Faresignal Bål, som her i Skjåk, vart tent over heile landet som eit signal mot faren om ei enda sterkare sentralisering av landbruket.  Foto: Hans Erik Kjosbakken

Nyheiter

Bondelag landet rundt mobiliserte tysdag efta ved å tenne bål mot regjeringas landbruksmelding. Bøndene meiner regjeringa er i ferd med på å rasere jordbruket i utkant-Noreg ved å leggje til rette for ei enda sterkare sentralisering av næringa.

Bønder både i Lom og Skjåk var med på markeringa tysdag.

Les meir i Fjuken på papir torsdag.