Verdig ulykkesmarkering

Tysdag kveld vart det tent 241 ljos langs fylkesvegen gjennom Vågåmo sentrum for å minnast drepne og skadde i Oppland i 2016 .

Fakkeltog Eit langt og stille fakkeltog gjennom Vågåmo sentrum under ulykkesmarkeringa tysdag.  Foto: ARVE DANIELSEN

Kjør forsiktig Fylkesvaraordførar Even Aleksander Hagen oppmoda til å køyre forsiktig i si tale.  Foto: ARVE DANIELSEN

Nyheiter

Det er ein mangeårig tradisjon at Oppland fylke sitt trafikktryggleiksutval arrangerer ei ulykkesmarkering for å minnast drepne og skadde i trafikken i fylket. I år var markeringa lagt til Vågå.

Samstundes som eit stille og langt fakkeltog gjekk gjennom sentrum, vart det tent 241 ljos langs fylkesvegen gjennom sentrum. Eitt ljos for kvart offer. Sju personar mista livet i trafikken i Oppland i fjor, 27 vart hardt skadd og 207 lettare skadd.

– Ei markering bringer ingen tilbake. Dei vi har mista er uerstattelege. Men vi kan jobbe for at andre slepp å oppleve det same, sa fylkesordførar Even Aleksander Hagen i si tale ved kommunehuset.

Både fylkesordføraren og leiar av trafikktryggleiksutvalet, Gunnar Tore Stenseng, retta ein stor honnør og takk til «blåljosfolket» og alt dei gjer gjennom sitt daglege virke med å redde liv.

Saman med ordførar Iselin Jonassen leia Stenseng an fakkeltoget gjennom sentrum.

Etterpå var det minnegudsteneste i Vågåkyrkja.

Tente ljos Marlene Sagdalen var ein av tiandeklassingane ved Vågå ungdomsskule som bidrog med å tenne dei 241 ljosa gjennom sentrum.  Foto: ARVE DANIELSEN

Leia an Leiar av trafikktryggleiksutvalet i fylket, Gunnar Tore Stenseng, gjekk fyrst i fakkeltoget saman med ordførar Iselin Jonassen.  Foto: ARVE DANIELSEN