Glasopor - eit stjerneeksempel

Attvinningsbedrifta i Skjåk i fokus på NHO-konferanse.

Lagt merke til Glasitt med mellom andre Paul Ragnar Frøise, Svein Gudbrand Lund og Inge Gjerdet i blir lagt merke til.  Foto: Arkiv/Vigdis Kroken

Nyheiter

Med alle toppane innan politikk og næringsliv i salen, vart Glasopor i Bismo trekt fram som eksempel på industriinnovasjon som trengst i Noreg for å lykkast med det grøne skiftet.

Høyr kva NHO-direktør Kristin Skogen Lund sa her. (Ekstern lenke til Glasopor si Facebook-side).


Lagt merke til i heile verda

Glasitt AS i Skjåk er ein av tre finalistar i Kanthal Awards 2016.