Ny brygge ved Gjendeosen

Statens vegvesen skal ruste opp Gjende-området til å bli ein verdig innfallsport til Jotunheimen. Nå er det søkt om å byggje ny brygge, nytt servicebygg og utviding av parkeringa på Reinsvangen.

Gjendeosen Sommaren 2017 kjem det ny båt til Gjende. Nå er det søkt om å byggje ny brygge med bryggehus for Gjendebåtane.  Foto: ARVE DANIELSEN/ARKIV

Nyheiter

Gjende er saman med Trollstigen og Vøringsfossen dei tre største attraksjonane langs satsinga på dei nasjonale turistvegane.

Knut Hjeltnes arkitekter har heilt sidan 2008 vore engasjert av Statens vegvesen for å utarbeide planer for Gjendeosen og Reinsvangen.

Nå har Hjeltnes sendt søknad til Vågå kommune for to tiltak; ny brygge med bryggehus skal legge betre til rette for Gjendebåtane, og nytt servicebygg og utviding av parkeringa på Reinsvangen.