Rv15 opna att tysdag kveld

Etter å ha vore heilt stengt i fleire dagar på grunn av vanskelege køyretilhøve og rasfare, vart fjellovergangen mellom Skjåk og Stryn opna att tysdag kveld.

Opna att tysdag kveld Fjellovergangen på Rv15 mellom Skjåk og Stryn opna att tysdag kveld. Slik såg det ut i Breidalen rundt klokka 20. Det er redusert sikt på fjellet.  Foto: Webkamera/ Statens vegvesen

Nyheiter

Fjellovergangen Rv15 Skjåk-Stryn har vore stengt i fleire dagar.

Årsaka til stenginga har vore vanskelege køyretilhøve og rasfare.

I løpet av tysdagen har vêret stabilisert seg, og tysdag kveld klokka 20 vart fjellovergangen mellom Skjåk og Stryn opna att.

Vegtrafikksentralen melder om vekslande snø- og isdekke, fare for glatte parti, og redusert sikt, på fjellovergangen tysdag kveld.