Har seld Klones

Arvid Mæland har seld Klones.

Seld Eigarane av Klones har seld garden.   Foto: ARVE DANIELSEN/ARKIV

Nyheiter

Eigarane av Klones; Arvid Mæland og Inger Marie Haaland, har seld garden.

Mæland la ut garden for sal på Finn den 16. februar. Nå to veker etterpå er garden seld.

I følgje Arvid Mæland skjedde salet onsdag 2. mars.

Arvid Mæland kjøpte eigedommen i 2012 av Vågå kommune for 7,2 millionar kroner. Tunet var lyst ut for sal for 7 millionar kroner.

– Eg har seld alt og flyttar frå bygda, seier Arvid Mæland på telefon onsdag kveld.

Kven som har kjøpt garden, vil han ikkje røpe.

– Det må kjøpar få lov til å fortelje sjølv, seier han.


Mæland sel Klones

Eigarane av Klones; Arvid Mæland og Inger Marie Haaland, har lagt Klonestunet ut for sal.

 

Gjev opp krava

Arvid Mæland fortel at det er stilt knallharde krav for å kunne bruke Klones som asylmottak. Berre sikring av Klonesbekken er kostnadsrekna til nærare 10 millionar kroner.