torsdag 08.04 2021

100.000 til våningshus frå 1840

Kulturminnefondet har løyvd 100.000 kroner til istandsetjing av eit våningshus frå 1840-talet på Uppigard Galde i Bøverdalen i Lom.

Ein søkjar til vikariat som rektor

Vågå kommune har fått ein søkjar til vikariatet som rektor på Lalm skule.

onsdag 07.04 2021

Ho er fungerande kommuneoverlege i Skjåk

Anne Henriette Paulsen er frå denne veka og fram til seinsommaren fungerande kommuneoverlege i Skjåk, medan Sondre Bøye har pappapermisjon.

Vegen er open, men tavla lyser raudt

Informasjonstavla for riksveg 15 i Bismo blinkar raudt, men vegen har opna over fjellet.

Fjellovergangen på rv15 opna att for trafikk

Etter å ha vore stengd sidan tidleg måndag morgon, vart fjellovergangen mellom aust og vest opna att for trafikk onsdag ettermiddag.

Denne veka opna «nye» Akantus Blomster på kjøpesenteret

– Eg hadde aldri trudd at eg skulle stå her som eigar av butikken.

Klaga på avslag -  får drive leigekøyring med snøskuter

Stivbeint, meinte Kjell Øyen om at Vågå kommune avslo søknad om leigekøyring med snøskuter. Nå har hovudutvalet gjeve Øyen løyve til å drive leigekøyring i Sjodalen.

Funne i god behald på Veltdalshytta

Dei tre turgåarane som har vore sakna i Skjåkfjella, vart natt til onsdag funne i god behald på Veltdalshytta.

tirsdag 06.04 2021

Leitinga etter dei tre personane i Skjåkfjellet fortset utover natta

Leiteaksjonen i Skjåk fortset utover natta. Danskehytta er sjekka ut, nå står Veltdalshytta for tur for å sjekke om turfølgjet ligg vêrfaste der.

Hjelpekorpsa ut for å sjå etter turfølgje på tre personar

Eit følgje på tre personar skulle vore attende frå tur andre påskedag. Tysdag ettermiddag er hjelpekorpsa i Skjåk og Lom på tur ut i fjellområdet nordvest i Skjåk - mot Tafjordfjella, for å sjå etter dei tre.

Hyttefolk er vêrfaste på Grotli og i Breidalen

Fleire hyttefolk kring Grotli og i Hamseviken i Breidalen har siti og sit vêrfaste på hyttene sine.

Vogntog av vegen i Nordberg

Eit vogntog har fått køyreforbod inntil kjettingar er på plass, etter ei utforkøyring på riksveg 15 i Nordberg.

Får setje opp tilbygg til fiskebu ved Flatningen

Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning i Vågå kommune har gjeve Jostein Kleiven dispensasjon til oppføring av tilbygg til fiskebu ved Flatningen.

Fjellovergangen blir ikkje opna tysdag

Uvêr og rasfare gjer at fjellovergangen riksveg 15 Skjåk-Stryn ikkje vil bli opna att for trafikk før tidlegast onsdag.

1.000 år, 1.000 historier

I år er det 1.000 år sidan kong Olav Haraldsson, i følgje Snorre, møtte Dale-Gudbrand på Hundorp i 1021, ei hending som markerer skiljet på «gamal» og «ny» tid i landet.

mandag 05.04 2021

Marte frå Lalm forvaltar fem nasjonalparkar i nord

For Marte Turtum (31) frå Lalm har interessa for natur styrt val av utdanning. Nå er ho nasjonalparkforvaltar i Nord-Noreg.

– Rolegaste påska eg kan hugse

– Det har vore merkeleg roleg. Det har vore stor utfart, men nesten ingenting har skjedd.

Spennande utviklingsprosjekt i Skjåk

– Vi håpar å få sett spaden i jorda ganske fort og få bygt bustader i år, seier ordførar Edel Kveen.