fredag 13.12 2019

Vil prøve ut el-sykling i nasjonalparken

Fylkesmannen i Innlandet vil opne for el-sykling i Veodalen, på vegen inn til Glitterheim.

13. desember: Kvar er Fjuken-bamsen i dag?

Her kjem eit lite hint om kvar du kan finne dagens «kalenderluke».

Psykisk helse:

Bygdadyret er ikkje berre glefsande, det kan òg vera trygt og godt

Fleire enn vi anar slit med psykiske problem. Ennå er det skamfullt å vera open om at ein slit psykisk eller har ein diagnose. Heldigvis finst dei som går føre, og er opne – til hjelp for andre.

torsdag 12.12 2019

Komar fann Fjuken-bamsen 12. desember

Bamsen vart funnen på Kiwi i Vågå.

Semje om å hjelpe grunneigarane

Eit samrøystes formannskap i Lom vedtok onsdag å løyve 50.000 kroner til forhandlingsutvalet for alpinanlegg i Bøverdalen.

Tilsetjingar ved regionkontoret:

– Dei burde forstått at det ville bli reist spørsmål

Med utvalsleiar Svein Holen si dobbeltstemme, forsterkar kontrollutvalet i Vågå kritikken mot tilsetjinga av Iselin Vistekleiven som prosjektleiar ved regionkontoret.

12. desember: Kvar er Fjuken-bamsen i dag?

Her kjem eit lite hint om kvar du kan finne dagens «kalenderluke».

Etterdønningane etter Nortura-vedtaket:

– Snur vi ryggen til Nortura nå, snur vi òg ryggen til kollegaene våre.

Gardbrukar og lokalpolitikar i Lom, Marit Sletten, vil ikkje vera med på nokon boikott av Nortura.

onsdag 11.12 2019

Rønnaug og Ingrid fann bamsen 11. desember

To jenter fann bamsen i Lom i dag.

Ni har søkt stillinga som administrasjonssjef i Lom

To kvinner og sju menn.

Sju kvinnearbeidsplassar blir borte dersom Artisti legg ned i Vågå

Artisti AS har vore etablert i Vågå i over 20 år. Nå har dei tilsette fått signal om at neste år er det slutt. Sju kvinner misser arbeidet sitt.

11. desember: Kvar er Fjuken-bamsen i dag?

Her kjem eit lite hint om kvar du kan finne dagens «kalenderluke».

Jo gjekk inn til andreplass

Jo Mallaug fekk ein god start på juniorkarrieren i langrenn da han gjekk inn til andreplass i 17-årsklassa i Meråkerrennet. Det trass at Jo ikkje hadde lada opp noko spesielt til vinterens aller fyrste renn.

Odd Erik Sveen blir ny kommunalsjef

– Eg har ein intensjon om å takke ja til stillinga. Det å få koma heim att betyr mykje for meg, seier Odd Erik Sveen.

tirsdag 10.12 2019

Elly fann Fjuken-bamsen 10. desember

Dagens Fjuken-bamse vart funnen i Nordberg.

Nordfjord Kjøtt:

– Vi har marknadstilgang og kapital til å gjennomføre eit oppkjøp

Nordfjord Kjøtt AS i Loen er på offensiven etter Nortura-vedtaket.

10. desember: Kvar er Fjuken-bamsen i dag?

Her kjem eit lite hint om kvar du kan finne dagens «kalenderluke».

Ingen fann bamsen 9. desember, men han står der ennå

Fjuken-bamsen 9. desember står framleis og ventar