onsdag 20.01 2021

Kjøtprodusentane i Skjåk har ulike syn på Gudbrandsdal Slakteri AS

Skjåk kommune har gjennomført ei spørjeundersøkjing blant kjøtprodusentane i Skjåk vedrørande Gudbrandsdal Slakteri AS.

Endeleg er skisesongen i gang i Lia

Det fyrste ljosløyperennet i Lia i Lom samla over 70 startande.

Distriktsministeren vil ha regionen høgare på «sentralitetsindeksen»

Denne veka hadde ordførarane og regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen møte med distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland for å lufte sine moglegheiter og utfordringar.

Lom bryggeri utvidar kapasiteten enda meir

Ytterlegare to nye tankar skal på plass i bryggeriet.

På Skjåkheimen har alle fått fyrste dose

Dei på Skjåkheimen som ynskjer vaksine har alle fått fyrste dose.

tirsdag 19.01 2021

Det blir ikkje seniorlag for herrer i Lom i år

– Somme gonger må ein berre stikke fingeren i jorda og innsjå realitetane. Det er trist, sjølvsagt, men nå ser vi framover.

Ap og Sp ynskjer eit desentralisert tannhelsetilbod i Innlandet

– Hovudprinsippet framover bør vera at det så langt som mogleg skal vera tannklinikk i alle kommunar.

Bård har gjeve ut albumet «I fotefar»

Musikken har vore klar lenge, endeleg er 11 låtar sleppt ut i verda.

Overgangen frå barnehage til skule skal bli tryggare

Vågåmo skule og Søre Grindstugu barnehage startar i år opp med eit nytt system for å gje ein tryggare skulestart.

mandag 18.01 2021

Trafikkulykke i Skjåk: Bil hamna på taket

Alle naudetatar rykka måndag kveld ut til ei trafikkulykke på riksveg 15 i Skjåk, der ein bil hamna på taket.

Nå er han statsforvaltar i Innlandet

Knut Storberget fekk ny tittel frå nyttår.

Regjeringa vidarefører dei fleste nasjonale koronatiltaka

Regjeringa vidarefører i hovudsak dei strenge smitteverntiltaka for å stoppe ny smittebølgje, men gjev nokre lettingar, særleg for barn og unge.

Erstatning for sau tapt til rovvilt i 2020

Innlandet har om lag 1.700 saueprodusentar. 300 søkte om rovvilterstatning i 2020.

Legg ned Akantus Blomster

Andre prioriteringar og tidsnaud er årsaka til at Anne Grete Skjåk og Jon Sigurd Bøhle nå har bestemt seg for å gjeva seg på Skjåk kjøpesenter etter påske. Dei håpar at einkvan vil drive vidare med blomar på senteret.

søndag 17.01 2021

Nordal får interaktiv leikepark

På campingplassen på Nordal kan det bli moro for nokon og einkvar i sommar.

Logre doblar arealet og utvidar tilbodet

Logre veterinærklinikk utvidar både areal og tilbod.

Sjå kven som er vekas jubilant

Vekas jubilant er ein gut som har fylt fem år.

– Vi har eit mangfaldig næringsliv i Lom

Trass korona og kulde, det er ikkje heilt daudt. I Lom er det mykje aktivitet og planar i næringslivet.