fredag 24.01 2020

Utbygging av breiband for tusen i regionen: – Eit stort og viktig lyft for framtida

Utbygginga av fiber og breiband held fram. Nå er det Bråtå i Skjåk, Lia og Vårdalen i Lom og Skogbygda og Skårvangen i Vågå som står for tur.

Sparebank 1 Lom og Skjåk:

Har sperra om lag 100 kontoar

– Det er langt færre enn det vi frykta på førehand, vi har trass alt over 18.000 kundar, seier ein nøgd Ingvard Olstad, banksjef daglegbank.

Psykisk helseteneste i Ottadalen:

– Eit lågterskeltilbod

Å nytte seg av psykisk helseteneste i kommunane er gratis. Mange som treng hjelp, tek ofte kontakt sjølve.

Kommunen har ikkje råd, Røde Kors betaler

Røde Kors sponsar aviser.

Må sjå på kva fylkesvegen toler av tungtransport

Statens vegvesen meiner bereevna er for dårleg på fylkesvegen i Nordherad, men oppgradering av vegen ligg ikkje inne som planlagt tiltak.

Mann køyrt til arresten

torsdag 23.01 2020

Den fyrste singelen er lista på NRK Innlandet:

Frikk kjem med musikalsk «hyttebok» frå hjartet

Frikk Gjeilo (30), for lomværar mest kjent som talentfull fotballspelar, syner ei musikalsk side som kanskje er ukjent for mange.

Frå to til tre kommunalsjefar

Omorganisering i Skjåk kommune.

300.000 til reiselivet

– Det har dei fortent.

Brannsjefen er kritisk til Statens vegvesen sine tunnelråd

Mangel på både evakueringsljos og ventilasjonsanlegg, og altfor langt mellom naudtelefonane, er noko av det brannsjef Atle Festervoll påpeikar som svært kritisk om ein naudsituasjon skulle opstå i ein av tunnelane på rv15 mellom Skjåk og Stryn.

onsdag 22.01 2020

«Husklugumt» - ny plate av folkemusikktrio

Trioen Gjevre, Odde og Vårdal feirar den fyrste plata si med konsert.

Her blir lastebilen berga

To bergingsbilar er på plass for å berge lastebilen som velta i Fjellvegen onsdag morgon.

Bygginga av det nye idrettsanlegget i Grov:

– Miljøet har hovudfokus

To fotballag frå Lom IL, eitt med yngre og eitt med seniorar, skal så fort det let seg gjera «prøvespela» på ei ny og miljøvenleg kunstgrasbane.

Frivilligsentralane skal trygge eldre i digital bruk

Friviljugsentralane i Vågå, Lom og Skjåk gler seg over penger til digital kompetanse.

Fire vil bli økonomisjef i Lom kommune

Det har meldt seg fire søkjarar til stillinga som økonomisjef i Lom kommune.

Utanlandsk lastebil har velta i Fjellvegen

Onsdag morgon har ein utanlandsk lastebil med hengar sklidd ut av fylkesveg 51 ovafor Randen og velta.

Tessand idrettslag med byggjeplanar: Utvidar klubbhuset på Mån

Tessand idrettslag planlegg å utvide klubbhuset på Mån med nytt tilbygg. Nybygget vil stå ferdig til sesongen 2021/22 og vil koste cirka 3 millionar kroner.

tirsdag 21.01 2020

Ras i Liavegen

Jordmassar har rasa ut i Liavegen i Lom.