søndag 23.01 2022

«Nye» Dønfoss naturbarnehage: Lang prosess - godt resultat

Prosessen har vore lang, men godt samarbeid, god involvering, lokalkunnskap og kjennskap til bygg og område har ført til at Dønfoss naturbarnehage nå er rusta for å ta vare på dei yngste skjåkværane.

Kjell-Petter skriv bok om Skarå seter og camping: – Ein takk til mor mi

– Når eg skriv historia om Skarå er det først og fremst ein takk til mor mi, seier Kjell-Petter Ellingsbø.

Sjå kven som er vekas jubilant

«Vekas jubilant» er ein jente som blir sju år.

lørdag 22.01 2022

Julie er ny leiar i Lom bondelag

Julie Vaagaasar er historisk: Ho er den aller fyrste kvinnelege leiaren i Lom bondelag.

Rår politikarane til at storfylket skal bestå

Kommunedirektøren i Vågå rår kommunestyret til å vedta at Innlandet fylkeskommune skal vidareførast.

Vil byggje tømmerveg og snuplass

Bygging av landbruksveg på Lalm var likevel ikkje dispensasjonssak.

Dei vil at Innlandet skal bestå

Både kommunedirektøren i Skjåk og administrasjonssjefen i Lom vil at Innlandet fylkeskommune skal bestå.

Rår Lom kommune til å behalde Innlandet

Onsdag neste veke skal kommunestyret i Lom ta stilling til om Innlandet fylkeskommune skal vidareførast – eller om ein skal gå attende til Oppland og Hedmark.

Tare skal på stavkyrkjetur med eltandemsykkel

Tare Teksum skal til våren sykle mellom landets 28 stavkyrkjer. 13. mai kjem han til Lom.

fredag 21.01 2022

Politiet åtvarar mot svindelforsøk på telefon

Blir du oppringt av ein mann gjev seg ut til å vere frå politiet, er det svindelforsøk.

Vil restaurere den gamle inntaksbua ved Aura kraftverk

Aurmo Vel har planar om å restaurere den gamle inntaksbua ved gamle Aura kraftverk, som dei meiner har kulturhistorisk interesse.

Skjåkvær med i regjeringsoppnemnd beredskapskommisjon

Fredag vart Totalberedskapskommisjonen opnnemnd i statsråd. Blant medlemane i kommisjonen finn ein Ola Yttre frå Skjåk.

Betydeleg snøskredfare

Den siste tidas vekslande vêr har gjort at det er betydeleg snøskredfare i fjellet.

Fann flintdolk i fjellet - får finnarløn

Ei kvinne frå Lillehammer fann i 2018 ein flintdolk aust for Høgdebrotet i Jotunheimen. Nå har ho fått 400 kroner i finnarløn.

torsdag 20.01 2022

Rv. 15 kan bli stengt på kort varsel

Riksveg 15 Strynefjellet kan bli stengt på kort varsel på grunn av vêret.

– Det er ikkje lett å syngje bass for oss som er damer

Vågå sangkor har prøvd å halde i gang under pandemien. Nå håpar koret på normale tilstandar snart. Og dei ønskjer seg karar i rekkjene.

Kolonnekøyring på riksveg 15 over fjellet

Torsdag ettermiddag er det innført kolonnekøyring på riksveg 15 på fjellovergangen mellom Skjåk og Stryn.

Ny rapport: Fjellet er sunt og friskt, men ...

Forskarar har vurdert den økologiske tilstanden i fjellet i Noreg. Tilstanden er vurdert å vera innanfor det som blir karakterisert som god tilstand. Dette kjem fram i ein ny rapport.