onsdag 01.04 2020

Skattemeldinga er sendt ut  – 8 av 10 ligg an til å få igjen på skatten

102.000 personar i Oppland ligg an til å foreløpig skatt til gode, medan 26.000 får restskatt.

– Ta det roleg i påska!

Politibetjent Roger Haugen hjå politiet i Ottadalen har ei klar oppmoding til alle i påska.

– Vi treng all den drahjelpa vi kan få

Det skriv næringssjef og ordførar i Lom i eit brev til Innlandet fylkeskommune.

– Dette får konsekvensar for drifta vår

Stenging av sanitæranlegg på campingplassar gjer at mange med campingvogn på Maurvangen, truleg droppar å reise til fjells i påska.

Stenger felles sanitæranlegg på campingplassar og overnattingsstader

Kommuneoverlege Gulleik Riksaasen har med heimel i smittevernlova stengd felles sanitæranlegg på campingplassar og overnattingsstader i Vågå kommune.

Ulykke i skogen - flogen til Trondheim

Ein mann vart skadd under trefelling tysdag.

Usikkert når fylkesveg 51 over Valdresflye opnar

Dårleg vêr gjer det usikkert når fylkesveg 51 over Valdresflye kan opnast. 

tirsdag 31.03 2020

22 fekk feil svar på koronaprøva

Sjukehuset Innlandet har oppdaga at 22 personar hadde fått feil svar på koronaprøve. 11 personar som var smitta, fekk beskjed om dei ikkje var smitta.

Status i Lom

Talet på personar i karantene går ned i Lom.

Skjåkheimen stengt for besøkande: Kommuniserer med videosamtale

I desse korona-tider får ikkje bebuarane på Skjåkheimen ha besøk av sine næraste. Da gjeld det å nytte andre måtar å kommunisere på.

Informasjonsmøte om støtteordningar til næringslivet

Kva betyr dei ulike krisepakkene for di bedrift?

MEINING

Rovviltforvaltning stikk i strid med tida!

MEINING

Korona, flom og skogbrann - en krevende kombinasjon

Vekas jubilant

Denne, eller skal vi seia førre, vekas jubilant er ei jente frå Skjåk som er 4 år.

Status i Lom

Dette er koronastoda i Lom per tysdag morgon.

mandag 30.03 2020

Snart blir det sendt sms til alle i Lom og Skjåk

Innbyggjarane blir oppmoda til å ikkje ta imot påskegjestar.

søndag 29.03 2020

MEINING:

God matforsyning i krisetid

Klatrepyramide på Loar skule

Det ligg føre planar om å setja opp ei 6,5 meter høg klatrepyramide i uteområdet på Loar skule.