Annonsere i Fjuken

Lokalavisa er ditt naturlege valg når du har eit marknadsføringsbehov. Vi er nærast kundane dine, lokalavisa - og dine annonser - blir ofte tekne fram gong på gong før ei ny utgåve kjem.

Dølasamkøyringa - kontaktinfo

Om du vil nå ut til fleire er DØLA-samkøyringa eit populært alternativ.

Annonser også på nett og mobil

Vi kan formidle ditt bodskap også på nett og mobil. Spør oss om ei annonsepakke!