Siger for Weydahl

Tormod Weydahl frå Ottadalen Sykkelklubb vann rundbanerittet i klasse junior elite i Fiskumrittet sundag.