Raking Tyra Isabel Brandsar og Rikke Brukveen tykte det var morosamt å rake. (Foto: Tom Erik Solstad)

Raking Tyra Isabel Brandsar og Rikke Brukveen tykte det var morosamt å rake. Foto: Tom Erik Solstad

Raking Vemund Vang og Thomas Teigen var ivrige. (Foto: Tom Erik Solstad)

Raking Vemund Vang og Thomas Teigen var ivrige. Foto: Tom Erik Solstad

Søppel Plukking av søppel høyrer også med når ein skal pynte opp ute i skulegarden. (Foto: Tom Erik Solstad)

Søppel Plukking av søppel høyrer også med når ein skal pynte opp ute i skulegarden. Foto: Tom Erik Solstad

Blomar Margrethe Kveen, Celina Bøhle og lærar Marit Skjåk Klepp førebur planting. (Foto: Tom Erik Solstad)

Blomar Margrethe Kveen, Celina Bøhle og lærar Marit Skjåk Klepp førebur planting. Foto: Tom Erik Solstad

Planting Trine Tråstad Kvålshagen, Margrethe Kveen og Celina Bøhle skal plante. (Foto: Tom Erik Solstad)

Planting Trine Tråstad Kvålshagen, Margrethe Kveen og Celina Bøhle skal plante. Foto: Tom Erik Solstad

1 / 5

Flinke elevar i Marlo

Våren er tid for rydding, raking og planting, og på Marlo skule i Skjåk har elevane vore svært ivrige.

Da Fjuken var innom Marlo skule fredag var elevane i småskulen i full sving ute i skulegarden. Rivene gjekk som berre det, søppel vart plukka, og blomar vart planta i blomsterbedd. Storskulen har også gjort sin del av ryddinga.

Kvart klassetrinn på Marlo skule har hatt ansvar for kvart sitt område; klassene i småskulen på innsida av gjerdet, og klassene i storskulen utanfor gjerdet, og det blir riktig flott i Marlo til 17. mai - og i lang tid framover ...

Sjå bildeserie øvst i saka.

Meir å lese på Fjuken:
 
Blir lese nå: