Har trua Ordførar Bjarne Eiolf Holø har tru på at ein komitèmodell kan vitalisere det politiske arbeidet i Lom. (Foto: Vigdis Kroken/Arkiv)

Har trua Ordførar Bjarne Eiolf Holø har tru på at ein komitèmodell kan vitalisere det politiske arbeidet i Lom. Foto: Vigdis Kroken/Arkiv

Vil omorganisere

Ordførar Bjarne Eiolf Holø vil ha ei anna politisk organisering enn slik det er i dag.

Han er ikkje åleine om det synet.

I desember i fjor bad kommunestyret gruppeleiarane om å vurdere den politiske organiseringa på nytt. I 2003 gjekk Lom kommune vekk frå utvalsmodellen, men fleire politikarar har uttrykt frustrasjon over at dei er så lite «med».

– Forslaget frå gruppeleiarane er ikkje å innføre hovudutvalsmodellen på nytt, men å prøve ein komitèmodell. Det er prat om to komitear, ein for miljø, næring, kultur og oppvekst – og ein for helse, velferd, pleie og omsorg. Alle kommunstyremedlemane skal fordelast, det vil seia åtte representantar i den eine komiteen og sju i den andre, forklarar Holø.

Ordføraren har tru på at ein komitèmodell kan vitalisere rolla som politikar og gjera kommunestyret til ein meir attraktiv arena for politisk arbeid.

– Vil ikkje ein slik modell resultere i treigare saksbehandling?

– Dei to komiteane skal ikkje handtere alle saker, alt som til dømes hovudutval ville ha fått på bordet. Det er tenkt at komiteane skal behandle einskilde saker, dei tyngre og kompliserte. Slik det er i dag, som fleire har uttrykt, er det utfordrande å få berre ei veke frå innkalling til sakene skal avgjerast i kommunestyremøtet. Representantane har stutt tid til å setja seg inn i sakene, diskutere dei med gruppene og lande på ei beslutning. Somme representantar har kalla kommunestyret for eit «sandpåstrøingsorgan» nettopp fordi dei meiner sakene har vore avgjort i forkant. Nå er det ikkje slik, sjølvsagt, det er kommunestyret som bestemmer, men eg skjønar kva dei meiner, svarar ordførar Holø.

Kommunestyret skal ta stilling til forslaget neste veke.

Meir å lese på Fjuken:
 
Blir lese nå:
 

Ta bussen til fjells

I sommar kan ein ta bussen til fjells i Gudbrandsdalen og Valdres.

Skårar høgt i NAF-test

Skeid Kro i Skjåk og Bakeriet i Lom får skryt av NAF.

Billettsystem på Gjendebåten

Ny båt og booking gjev nytt rekordår

Gjendebåten ligg an til ein ny rekordsesong. Ny båt og billettsystem har noko av æra. 

Taus lokalradio i Skjåk

Ottadalsradioen slit med signal i Lom og Skjåk.

Får ros av landbruks- og matministeren

Landbruks- og matdepartementet rosar utviklinga på Billingen Seterpensjonat og Brimi Sæter.

Promillekøyring i Lom

Ein danske hadde tatt seg «en lille en» og vart stoppa av politiet i Lom sentrum.

Funne i god behald

Mannen som har vore sakna på Sognefjellet, er funne i god behald av leitemannskapa.

Leiteaksjon på Sognefjellet

Ein mann som skulle gå frå Nørstedalseter til Sognefjellshytta, er meldt sakna. Mannskap frå røde kors hjelpekorps deltek i leitaksjonen.

20. plass i NM i motbakkeløp

Vegard Galaaen frå Bøverdalen stilte laurdag i sitt fyrste NM i motbakkeløp. Av 192 startande kom han på 20. plass.

Solid innsats i Valdresrittet

Tormod Weydahl frå Ottadalen sykkelklubb vann klasse junior elite i Valdresrittet laurdag.

Vann NM på heimebane

Olav Opsanger  vann sin sjuande NM-tittel i hanggliding som vart avslutta i Vågå laurdag.