Rv15 Skjåk-Stryn:

Blir ikkje opna att onsdag

Uvêr og rasfare gjer at fjellovergangen ikkje blir opna att før tidlegast torsdag.

Opnar ikkje att onsdag Slik såg det ut i Breidalen ved 19.30-tida onsdag kveld. Fjellovergangen blir ikkje opna att før tidlegast torsdag.  Foto: Statens vegvesen/ Webkamera

Nyheiter

Rv15 Skjåk-Stryn har vore stengt sidan natt til onsdag på grunn av sterk vind og svært dårleg sikt.

Statens vegvesen har gjort fleire vurderingar på om dei skal opne vegen att onsdag, men onsdag kveld kunne vegvesenet melde at fjellovergangen mellom Skjåk og Stryn ikkje blir opna att før tidlegast torsdag.

Dette skuldast både uvêr og fare for ras.

Hald deg oppdatert på veg- og trafikkmeldingar på Statens vegvesen sine nettsider.


Melder stiv kuling og snø utover dagen:

Stengt fjellovergang

Rv15 mellom Skjåk og Stryn vart stengt natt til onsdag, og blir tidlegast opna att onsdag føremiddag.