Tom Alt er klart i bufellesskapet for mindreårige flyktningar, men prestebustaden står tom. (Foto: Vigdis Kroken)

Tom Alt er klart i bufellesskapet for mindreårige flyktningar, men prestebustaden står tom. Foto: Vigdis Kroken

Manglar noko vesentleg

Bufellesskapet for mindreårige flyktningar i Skjåk manglar noko svært vesentleg: Flyktningar.

– Det er ei lei sak for oss dette, sukkar rådmann Svein Holen.

I prestebustaden er alt klappet og klart. Kommunen har tilsett åtte godt kvalifiserte personar som er klare til å ta imot dei mindreårige flyktningane. Dei startar alle på jobb fyrstkomande måndag.

– Siste melding frå Integrerings- og mangfoldsdirektoratet er at vi skal få beskjed om når flyktningane kjem i løpet av fyrste halvdel i januar. I beste fall får vi eit par, eller fleire, ganske fort. I verste fall kan både januar, februar og mars gå utan at det kjem flyktningar i det heile tatt.

– Kva konsekvensar vil det få?

– Da har vi ein plan B. Dei tilsette skal uansett bruke fyrste del av januar til opplæring og planlegging, men dersom det dreg ut i tid før flyktningane kjem, må vi tenkje på moglegheiter til midlertidige omplasseringar. Det som er heilt sikkert, er at det ikkje er vår skuld at flyktningane er forseinka. Vi vil derfor krevja staten for refusjon av lønsutgiftene. Så langt har vi ikkje fått lovnader på dette. Vi har fått beskjed om at vi kan søkje skjønsmidlar, men den potten er ikkje stor. Eg vil tru fleire kommunar vil setja krav om dette, for det er fleire kommunar som er i same situasjon som Skjåk, fortel Holen.

Han tykkjer det er beklageleg at styresmaktene ser ut til å bruke meir tid på å kaste ut flyktningar enn det dei brukar på å busetja flyktningane som faktisk har fått vedtak om busetting.

– Vi får verkeleg håpe denne situasjonen løyser seg fort på nyåret, avsluttar rådmann Svein Holen.

Meir å lese på Fjuken:
 
Blir lese nå:
 

Ta bussen til fjells

I sommar kan ein ta bussen til fjells i Gudbrandsdalen og Valdres.

Skårar høgt i NAF-test

Skeid Kro i Skjåk og Bakeriet i Lom får skryt av NAF.

Billettsystem på Gjendebåten

Ny båt og booking gjev nytt rekordår

Gjendebåten ligg an til ein ny rekordsesong. Ny båt og billettsystem har noko av æra. 

Taus lokalradio i Skjåk

Ottadalsradioen slit med signal i Lom og Skjåk.

Får ros av landbruks- og matministeren

Landbruks- og matdepartementet rosar utviklinga på Billingen Seterpensjonat og Brimi Sæter.

Promillekøyring i Lom

Ein danske hadde tatt seg «en lille en» og vart stoppa av politiet i Lom sentrum.

Funne i god behald

Mannen som har vore sakna på Sognefjellet, er funne i god behald av leitemannskapa.

Leiteaksjon på Sognefjellet

Ein mann som skulle gå frå Nørstedalseter til Sognefjellshytta, er meldt sakna. Mannskap frå røde kors hjelpekorps deltek i leitaksjonen.

20. plass i NM i motbakkeløp

Vegard Galaaen frå Bøverdalen stilte laurdag i sitt fyrste NM i motbakkeløp. Av 192 startande kom han på 20. plass.

Solid innsats i Valdresrittet

Tormod Weydahl frå Ottadalen sykkelklubb vann klasse junior elite i Valdresrittet laurdag.

Vann NM på heimebane

Olav Opsanger  vann sin sjuande NM-tittel i hanggliding som vart avslutta i Vågå laurdag.