Opna att tysdag kveld Fjellovergangen på Rv15 mellom Skjåk og Stryn opna att tysdag kveld. Slik såg det ut i Breidalen rundt klokka 20. Det er redusert sikt på fjellet.
(Foto: Webkamera/ Statens vegvesen)

Opna att tysdag kveld Fjellovergangen på Rv15 mellom Skjåk og Stryn opna att tysdag kveld. Slik såg det ut i Breidalen rundt klokka 20. Det er redusert sikt på fjellet. Foto: Webkamera/ Statens vegvesen

Rv15 opna att tysdag kveld

Etter å ha vore heilt stengt i fleire dagar på grunn av vanskelege køyretilhøve og rasfare, vart fjellovergangen mellom Skjåk og Stryn opna att tysdag kveld.

Fjellovergangen Rv15 Skjåk-Stryn har vore stengt i fleire dagar.

Årsaka til stenginga har vore vanskelege køyretilhøve og rasfare.

I løpet av tysdagen har vêret stabilisert seg, og tysdag kveld klokka 20 vart fjellovergangen mellom Skjåk og Stryn opna att.

Vegtrafikksentralen melder om vekslande snø- og isdekke, fare for glatte parti, og redusert sikt, på fjellovergangen tysdag kveld.

Meir å lese på Fjuken:
 
Blir lese nå: